Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝPOČET SVÉ AURY

Auru můžeme vnímat nejen vizuálně, ale můžeme využít také numerologických znalostí
a barvy aury si "vypočítat". Potřebujeme k tomu znát datum narození dané osoby.
Podle výpočtu pak stanovíme "hlavní" a "vedlejší" barvu aury.

VÝPOČET :

1. Sečteme datum narození a součet převedeme na číslo od 1 do 9.
Avšak s jedinou výjimkou, a to jsou číslo 11 a 22. Tato čísla nepřevádíme na 2 a 4.
A to z toho důvodu, že 11 i 22 jsou v numerologii považována za tzv. mistrovská čísla.
Součet čísel data narození nám dá "hlavní" barvu.
Příklad: Datum narození je 24. 12. 1928. Sčítáme: 2+4+1+2+1+9+2+8=29, 2+9=11.
Toto číslo již dále nerozkládáme. Kdybychom však měli výsledek například 14,
sčítali bychom dál: 1+4=5.

2. O "vedlejší" barvě nás pak informuje číslice dne narození.
Použijme předchozí datum narození. To pak znamená, že se jedná o 24.
Opět sčítáme: 2+4=6. Číslo dne narození nás informuje o "vedlejší" barvě aury.

"Hlavní" barva nám dává přehled o nejdůležitějších rysech dotyčného člověka.
"Vedlejší" barva nás pak informuje zejména o jeho schopnostech.

VÝSLEDKY :

1.
ČERVENÁ


Hlavní barva
Bude lehce dosahovat svých předsevzetí, je společenská a umí srozumitelně hovořit. V lásce však není příliš romantická. Ve finanční sféře bude mít štěstí.
Je to dobrý vůdce ostatních, který chce ale o všem rozhodovat sám.
Pro své cíle si umí vybrat správný čas, u ostatních je oblíbená, ale nepotřebuje se o ně příliš opírat. Má silné ego a dokáže nalézt štěstí.

Vedlejší barva
Osobnost, která bude mít v životě štěstí. Umí ostatním pomáhat. Nade vše si cení svobody
a nezávislosti. Je energická i vitální a dobře komunikuje. Pro svůj cíl dokáže i nemožné věci. Nerada se nechává omezovat a nemá ráda kritiku, i když je to přátelský člověk. Umí být
ve správný čas na správném místě. Je ctižádostivá.

2.
ORANŽOVÁ

Hlavní barva

Bude úspěšná, pokud dokáže víc využít nabízených příležitostí. Je velmi přátelská a pro své přátele udělá naprosto všechno. Je pečující a starostlivá. Převládající roli u ní hrají emoce,
má rovněž silně vyvinutou intuici.
Je klidná a nevyvolává hádky, umí se vybraně chovat a je příjemným společníkem. Má bohatý vnitřní život. Nemívá přílišné vůdcovské sklony.

Vedlejší barva
Má vkus a umělecké cítění i bohatou fantazii. Samoty se nebojí, ale umí též pomáhat ostatním. Velmi si váží rodinného života a na svých blízkých je dost závislá.
Má ráda vnitřní svobodu a nebývá příliš ambiciózní. Je jemná a nehádavá, ale v případě potřeby
se umí bránit. Není příliš trpělivá a při realizaci svých záměrů potřebuje podporu okolí.
Nemá totiž silnou vůli.

3.
ŽLUTÁ

Hlavní barva
Je vitální a mnohomluvná. Zajímavá osobnost se smyslem pro humor a vyvinutou sociální inteligencí.
Umí dobře argumentovat a dokáže se vcítit do jiných lidí. Mívá sklon k domýšlivosti, ale je celkem úpřímná. Je to životní optimista a dokáže se nadchnout pro nové činnosti.
Ráda flirtuje s opačným pohlavím a může mít sklony ke lhaní.

Vedlejší barva
Je ambiciózní a je na ni spolehnutí. Umí reagovat na změny, má ráda pravdu, uznává rodinné hodnoty. Je plná života, nesnáší nudu a je náročná k jiným stejně jako k sobě.
V podřízené pozici se necítí příliš dobře, raději vládne a je poměrně prakticky založená. Novým myšlenkám se nevyhýbá.

4.
ZELENÁ

Hlavní barva
Je nedůvěřivá, šetrná a má ráda řád. Proto jí dělá potíže přizpůsobit se změnám a neočekávaným situacím. Je praktická, ale občas působí zbytečně chladně.
Má silnou vůli a dokáže na sebe být přiměřeně tvrdá. Měla by se naučit víc užívat života.
Zaslouží si však důvěru ostatních, neboť má dobré srdce.

Vedlejší barva
Bývá náladová a vůči autoritám se staví do opozice. Má ráda jasné a přehledné situace a občas
se chová zcela nezodpovědně. Je praktická, ale mívá sklon ke zbytečnému pesimismu.
Konverzuje "na úrovni" a ve společnosti se málokdy ztratí. Rozhodování jí nečiní potíže, otázkou důsledků se však příliš nezabývá. Umí také dlouhodobě plánovat, zejména jde-li o její cíle.
Je pracovitá a tato vlastnost ji neopouští ani při řešení náročných úkolů.

5.
MODRÁ

Hlavní barva
Nemá ráda nudu, dobře navazuje kontakty s ostatními lidmi a přitahuje ji cestování. Je chytrá
a má vrozené nadání. Okolí ji respektuje a ona sama je dobrý vůdce ostatních.
Minulostí se nezabývá. Chce poznat co nejvíc, má také ráda určitou míru svobody. Občas zbytečně
riskuje a měla by být důslednější při stanovování svých cílů. Je čestná a v životě mívá štěstí.

Vedlejší barva
Rychle a bystře myslí, nebojí se rizika a ráda se vzdělává. Vše dokáže brát s humorem.
Je sympatická a lidé její názory dobře akceptují. Neumí lenošit a dokáže využít nabízenou příležitost.
K lidem je občas nedůvěřivá, i když potřebuje jejich obdiv. Pro opačné pohlaví je poměrně přitažlivá. Cení si svobody a jisté míry nezávislosti.

6.
INDIGO

Hlavní barva
Má potíže s respektováním autorit a sklon zbytečně utrácet. Občas se chová egoisticky a na svého partnera žárlí. Potřebuje mít pocit, že ji ostatní mají rádi. Svoji rodinu miluje a pečuje o ni,
ale musí se jí dostat uznání za to, co dělá.
Je to příjemný optimista, který má rád krásnou a vyváženost. Potřebuje ovšem rovněž materiální jistotu a hmotné zabezpečení. Bez potíží pomáhá ostatním.

Vedlejší barva
Má ráda pohodlí, oplývá dobrým vkusem. Lidem důvěřuje, vyhledává jejich společnost a vládne
i diplomatickým nadáním. Je to vitální a charitativní typ, který se umí obětovat pro druhé.
Je odpovědná, jedná po zralé úvaze, ale nerada pracuje pod tlakem. Velmi dlouho si také pamatuje různé křivdy.

7.
FIALOVÁ

Hlavní barva
Je přátelská, má bystrý úsudek, pružně myšlení a dostatečnou fantazii. Je moudrá a vzdělaná.
Umí dobře komunikovat a má také věštecké schopnosti.
Přestože je spíše uzavřenější typ, nevyhýbá se společnosti. Ráda se vzdělává v tom, co je jí blízké.
Je duchovně založená, ale občas může mít sklon vyvyšovat se nad své okolí.

Vedlejší barva
Je náladová, romantická i odpovědná. Cení si spravedlnosti i jejich obhájců. Nebojí se změn,
je přátelsky založená, nehádavá a přizpůsobivá. Tolerantní k názorům jiných a poměrně komunikativní. Má sklon zapomínat, je to však moudrá a přitažlivá osobnost s duchovním rozhledem. Má dobrou intuici, ale měla by se naučit spoléhat sama na sebe.

8.
RŮŽOVÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a dokáže jít za tím, oč usiluje. Umí se poučit z různých životních zkoušek.
Je ambiciózní a za svým cílem půjde za jakoukoliv cenu, i když v srdci zůstane skromná a laskavá.
Má vedoucí schopnosti, nestydí se však využít pomoci ostatních. Pokud dosáhne toho, co si předsevzala, pociťuje mimořádné uspokojení. Snad proto dokáže pro své cíle obětovat i rodinu.

Vedlejší barva
Je přizpůsobivá, klidná a vůči ostatním fér. Nemá však příliš smysl pro humor a občas se připadá osaměle. Provinění jen těžko odpouští. Má smysl pro spravedlnost, ale v hněvu dokáže být velmi destruktivní.
Má sklon utrácet a cení si finanční nezávislosti. Za svým cílem půjde velmi tvrdě. Měla by však lidem víc důvěřovat.

9.
BÉŽOVÁ

Hlavní barva
Má skvělé nápady, vitalitu i energii. Umí dobře využít příležitosti, je moudrá a duchovně založená. Měla by se však snažit chápat víc lidi kolem sebe.
Je ambiciózní a inteligentní, uznává pravdu i spravedlnost. Jedná fér a touží být úspěšná.
Bývá štědrá a má dobré srdce.

Vedlejší barva
Ráda poroučí ostatním, je chrabrá, má spoustu energie a pevnou vůli. Chce být uznávaná
za jakoukoliv cenu. Snad proto se často angažuje pro veřejné blaho.
Je praktická, ale chybí jí trpělivost.
Je nebojácná, může však mít sklony k povýšenému jednání. Pokud jí někdo ublíží, umí se pomstít.

11.
BÍLÁ

Hlavní barva
Umí dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ni není na prvním místě. Většinou chce,
aby se vše podřídilo jejím názorům. Chce zalézt dobro i pravdu, k čemuž má potřebnou vitalitu
i ideály. Má dobrou fantazii a je nezkažená.

Vedlejší barva
Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadá černým myšlenkám. Může mít mystické schopnosti.
Je velmi pracovitá a jde za svým cílem s potřebnou razancí.
Je to dobrý vůdce, u ostatních oblíbený. Přichází s novými nápady a má bohatou fantazii.

22.
ZLATÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a touží být úspěšná. Půjde-li za svým cílem dostatečně vytrvale, dosáhne všeho,
co si zamane. Je inteligentní, má bystrý úsudek.
Je mocná a vládne úžasným potenciálem. Na cestě vpřed jí bude velmi prospěšné její kouzlo osobnosti.

Vedlejší barva
Má statečné srdce, nebojí se, je pracovitá a metodická. Umí si poradit téměř s každou situací.
Neumí však vždy zvládat potíže v partnerských vztazích.
Pro ostatní je přitažlivá, chce být všude první. Je ambiciózní, má zdravý rozum a u svého okolí bývá oblíbená. Občas může mít sklon setrvávat v pohodlném "závětří".

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nesedí

(Ada, 10. 4. 2015 14:44)

Bohužel to na mě vůbec nesedí. :/ A to na takové věcí věřím..

6 a 6

(kroupa, 12. 2. 2015 23:49)

oboje indigo?? je to jako mozne?? nesedi je zarlivost, tu nezazivam..

Re: indigo

(Luna Rossi, 24. 8. 2013 7:53)

A ty máš indigo auru? Být indigo není nic hezkého, všichni kromě ostatních indigo si o vás myslí že jste divní:-(

Re: Re: indigo

(Indigo, 23. 1. 2015 0:27)

Takhle psát taky není hezké :/ t

zajimavy

(jaj, 19. 10. 2014 9:01)

hlavni zluta a vedlejsi bila :-)

šok

(anonymka , 27. 9. 2014 18:46)

Já mám hlavní barvu 4 a popisu je mě správně a co se týká vedlejší to taky a to je 9, teda tak trochu v šoku

Bílá

(Asha, 12. 8. 2014 13:21)

Ja mam hlavni barvu bilou a vedlejsi fialovou... a sedi to :D
Hrozne zajimave :D

Narození

(Kluk čaroděj začátečník, 3. 5. 2013 18:42)

Já mám jedno mistrovské číslo

Re: Narození

(Ašu, 12. 8. 2014 13:18)

Já taky... :O

?.?

(Es , 3. 8. 2014 13:29)

podla vypoctov z datumu narodenia mi vysla farba: hlavna modra a vedlajsia zelena.
nedavno som si bola dat odfotit auru a mam ju cerveno-oranzovu.
tak ako to vlastne je?

:D

(Mery, 11. 2. 2014 20:53)

hlavní: modra a vedlajšia žlta.

Hm.. :)

(Luss, 8. 7. 2013 12:18)

No, já mám hlavní indigo a vedlejší béžovou, ale myslím, že to na mě moc nesedí... místy sice ano, ale ne ve všem :) Ale barva aury podle data narození, nikdy není 100% :)

Re: Hm.. :)

(Nika, 26. 12. 2013 21:33)

Nejspíš máš pravdu ke mě moje ale nesedí už vůbec :D

Nechápu to...

(Nika, 26. 12. 2013 21:29)

Hele já mám hlavní 8 a vedlejší 5 a vůbec to ke mě nesedí ... není to divný... :/

Aha...

(Aneska, 2. 12. 2013 15:22)

Hlavní mi vyšla 1 a vedlejší 8... to je blbost, jsou to protiklady... Ale pravda že už dlouho jsem si říkala že mám dvojí povahu, to by pak šlo ...
Ale fakt mi to přijde jako blbost, protože to na mě vůbec nesedí.

Pomoc

(Anna , 13. 11. 2013 13:42)

A co když mi višlo u hlavní barvy 12 co to znamená ? Děkuji

Re: Pomoc

(ZN, 17. 11. 2013 16:45)

12 se dělí ještě dál na 1+2=3 :)

:-)

(Del, 10. 10. 2013 18:45)

Mě vyšlo 9 a 9 což mi ale přijde, že to jsou naprosté protiklady k sobě... :-D

Divné

(???, 28. 12. 2012 20:23)

Vypočítala jsem si to a vyšlo mi číslo 44 pak jsem to sečetla a vyšlo osm.
Vedlejší barva mi vyšla 9. ale vůbec to ke mně nesedí. Je to skoro můj protiklad.

nelže

(Ad, 3. 7. 2012 17:44)

U hlavní i vedlejší mi vyšla zelená a sedí to na mne přesně :)